Web Analytics

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FOSSIL

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FOSSIL

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21ο αιώνα. 

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων και ιδιαίτερα αυτών της ηλεκτρικής παραγωγής
αποτελούν μείζονα θέματα των σύγχρονων βιομηχανικών και αναπτυγμένων
κοινωνιών.
Καθώς προχωρούμε στον 21ο αιώνα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό θέμα στρατηγικής:
πώς θα καταστεί δυνατός ο συμβιβασμός της αύξησης του πληθυσμού του
πλανήτη και της ενεργειακής κατανάλωσης με τις απαιτήσεις μιας βιώσιμης, αειφόρου
οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη σύγκλιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών
στόχων.
Ένα πρώτο ερώτημα που εύλογα προκύπτει κατά την αντιμετώπιση αυτού του θέματος
είναι αν τα διαθέσιμα σήμερα αποθέματα ενεργειακών πρώτων υλών επαρκούν για να
καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια όσον
αφορά στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και στις προοπτικές για τον 21ο αιώνα. Ανεξάρτητα
από ποιο σενάριο κανείς πιστεύει ότι τελικά θα επαληθευθεί υπάρχουν ορισμένα
κρίσιμα και ασφαλή δεδομένα, που επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη της ενεργειακής
κατανάλωσης και τη συμβολή των ενεργειακών πρώτων υλών στην εξέλιξη αυτή.

Το 1980 ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 4,5 δις και η παγκόσμια κατανάλωση. ενέργειας ανερχόταν σε 10,4 δις TCE (Διάγραμμα 1). Το ίδιο έτος η παγκόσμια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν σε 8300 TWh. To 2000 οι κάτοικοι της γης ανέρχονταν
σε 6 δις περίπου και η κατανάλωση ενέργειας ήταν της τάξης των 14,0 δις TCE, αυξημένη
κατά 34,6% σε σχέση με την αντίστοιχη του 1980 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης
1,73%). Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 15200 TWh, αυξημένη κατά
83.1% σε σχέση με το 1980 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 4.16%). Το έτος 2020 ο
πληθυσμός του πλανήτη αναμένεται να αυξηθεί σε 8 δις, ενώ η κατανάλωση ενέργειας
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 19 δις TCE, αυξημένη κατά 82,61% και 36% σε σχέση με το
1980 και 2000, αντίστοιχα. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης
της κατανάλωσης ενέργειας 2,1% και 1,6%, αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας την ίδια περίοδο εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει στις 25000 TWh, αυξημένη κατά
201,2% σε σχέση με το 1980 και 64,5% με το 2000. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε
μέσο ρυθμό αύξησης 10,1% και 3.2%, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη αύξηση θα σημειωθεί
στις εκτός ΟΟΣΑ χώρες, λόγω των αναμενόμενων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των οικονομιών
τους.
Απο
Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός Δ/ντής Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.
Φ. ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
Δρ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

Δειτε ολη την εκθεση εδω
Δείτε παρακάτω τα στοιχεία παραγωγής για ορυκτά καύσιμα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις εισαγωγές ενέργειας ιδίως πετρελαίου και πρόσφατα, φυσικού αερίου αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται οι προβληματισμοί για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το παρόν άρθρο εξετάζει την παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας εντός της ΕΕ και, ως αποτέλεσμα της υστέρησης της παραγωγής έναντι της κατανάλωσης, την αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες. Πράγματι, το 2015 περισσότερο από το ήμισυ (54,0 %) της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ-28 καλύφθηκε από εισαγόμενες πηγές. Το 2015 η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ-28 ανήλθε συνολικά σε 767 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου . Ήταν κατά 0,8 % χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος και διατήρησε τη γενικά πτωτική πορεία που παρατηρούνταν τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση κυρίως το 2010, όταν η παραγωγή ανέκαμψε μετά τη σχετικά αισθητή μείωσή της το 2009, η οποία συνέπεσε με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το 2015 η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ-28, εξεταζόμενη σε πιο μακροχρόνιο πλαίσιο, ήταν κατά 15,2 % χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία. Η γενικά πτωτική πορεία της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ-28 μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να αποδοθεί στην εξάντληση των πρώτων υλών και/ή στο γεγονός ότι οι παραγωγοί θεωρούν την εκμετάλλευση περιορισμένων πόρων μη επικερδή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δείτε παρακάτω ζωντανα τα στοιχεία της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας που καλύπτουν τα ορυκτά καύσιμα και την εναλλακτική ενέργεια. Όλες οι μετρήσεις είναι σε Btu (βρετανικές θερμικές μονάδες) – Ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο.

Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας

Παγκόσμια παραγωγή στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας Όλες οι μετρήσεις είναι σε Btu (βρετανικές θερμικές μονάδες) – ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο.

 

 


Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/ekthermg/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26
Call Now ButtonΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ