Πετρέλαιο στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Τιμή Πετρελαίου απο 1000< 1,12€/λίτρο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη γκάμα αποτελεσματικών υπηρεσιών για την διαχείριση κτιρίων, ενώ παράλληλα παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολλούς από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

Αναλαμβάνει την έκδοση των κοινοχρήστων και την είσπραξη τους σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες του μήνα.

Προβαίνει στην πληρωμή τακτικών κοινοχρήστων δαπανών (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, συντήρηση ανελκυστήρα, συνεργείο καθαρισμού κ.λ.π.).

Αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις υποχρεώσεις του διαχειριστή πολυκατοικίας-συγκροτήματος κατοικιών διαθέτοντας μία σπουδαία ομάδα εργαζομένων η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται, ελέγχει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα και διαχέιρηση του κτιρίου σας.
Προβαίνει σε περιοδικό ποιοτικό έλεγχο του κτιρίου για τον εντοπισμό και αποκατάσταση προβλημάτων κοινοχρήστων χώρων.

Διατηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ιδιοκτήτη.

Ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.Μια από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι η δυνατότητα ν’ αναλάβει τη διαχείριση κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων,αλλά και να τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξασφαλίσει την ηρεμία στις σχέσεις των ενοίκων ή ιδιοκτητών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις προσφορές μας... Κάλυψη Κτιρίων Επικοινωνήστε μαζί μας...